Lansare de carte la Vîlcele și simpozion pe tema „ Comemorarea eroilor rezistenței împotriva colectivizării la Vîlcele Olt – 1960-1961”

Prefata De această perioada tragică se ocupă această carte cu destine: “La fântâna ‘naltă“, în care autorii ei, Costel şi Sabina Vasilescu, tată şi fiică, aduc în lumina prezentului încleştarea dramatică dintre cei care îmbrăţişau pământul ca pe o fiinţă vie şi cei care impuneau criminal ştergerea de pe hartă a acestei clase hristice. De fapt, colectivizarea a rupt ţăranul român de rolul şi rostul pe care şi-l asumase în istorie, dar şi de tradiţiile şi valorile pe care le păstrase cu sfinţenie.

 Ceea ce fac autori acestei cărţi este o reîntoarcere extrem de necesară în istorie şi îşi fac o datorie faţă de cei care au trăit aceste evenimente dramatice, din comuna Vâlcele - Olt. Oameni ai locului şi dintr-un spirit al dreptăţii care nu este niciodată târzie, Costel şi Sabina Vasilescu aduc la lumină suferinţele şi umilinţele pe care le-au îndurat locuitorii vâlceleni pentru pământul din spatele casei şi pentru care au murit veacuri la rând. Ei aduc din istoria zbuciumată a acelor vremuri chipuri şi icoane ale satului, care au plătit cu viaţa şi libertatea, refuzând să renunţe la crucea-pământ pe care s-au răstignit de atâtea ori şi atâtea veacuri. Ţărani care, prin moartea lor, ar trebui să intre -personalităţi sacre - în istorie, precum Liciu Marin, Brăileanu Ion, Răduţ Pavel, au plătit cu viaţa această mare iubire de pământ. Alţii, şi nu puţini, au suferit ani grei de temniţă, refuzând să iasă din spaţiul şi timpul lor.

 

“La fântâna ‘naltă" este, de fapt, o carte de istorie, cu reverberaţii la scară naţională. Ea lămureşte multe din neştiutele acelor vremuri, iar efortul prin arhive şi printre oameni face din cele ce s-au petrecut, din Vâlcele, o capitală a rezistenţei ţăranului român. Ei, autorii, fac cunoscut, cu lux de nume dar şi de date, pe cei ce au murit, dar şi pe cei ce au omorât, pe cei ce şi-au mânjit cu sânge mâinile până sus la umăr, dar şi sufletul.

“La fântâna ‘naltă” este, de fapt, o carte de memorie a istoriei, care nu uită, iar autorii ei au înţeles că adevărul trebuie spus cu voce tare şi până la capăt.

Mihalache Tudorică

Stiri MDRAP

Ultimele stiri