Istoricul comunei

Comuna Vîlcele este situată la circa 27 km de municipiul Slatina, cuprinzând 1059 gospodării. Numărul locuitorilor este de 2893, din care 20% reprezintă populaţia vârstnică, peste 60 de ani.

Satele comunei sunt: Bărcăneşti, Vîlcele, Vîlcele de Sus.
La rândul lor satele sunt împărţite în cătune astfel:


- Vîlcele: Olteni, Bădia;
- Vîlcele de Sus: Mandineşti, Dealul Mare, Liceşti.

 

Activitatea economică a comunei este predominant agricolă, numărul populaţiei active în agricultură fiind de aproximativ 1500 de persoane. Suprafeţele de teren arabil sunt cultivate cu porumb, grâu, floarea-soarelui, legume şi plante de nutreţ, în loturi mici individuale. Unităţile zootehnice existente înainte de 1989 s-au desfiinţat, în prezent creşterea animalelor realizându-se doar la nivelul gospodăriilor individuale. Un număr mic de persoane, respectiv 137, lucrează în industrie (în special bărbaţi), în municipiul Slatina. La nivelul comunei unităţi industriale nu există. Sunt puţini cei care lucrează în serviciile publice locale, incluzând aici administraţia, învăţământul şi sănătatea.

 

În comuna Vîlcele sunt înregistrate şi societăţi cu capital privat: o brutărie, două mori, o firmă de televiziune prin cablu, o sală de calculatoare, un centru de reparat încălţăminte şi unităţi comerciale şi de alimentaţie publică.
În centrul civic al comunei se află sediile autorităţilor locale, respectiv:
- Consiliul local;
- Primăria;
- Căminul Cultural „NICOLAE FULGA”;
- Postul de Poliţie Vîlcele.

 

Pe teritoriul comunei Vîlcele funcţionează două grădiniţe şi două şcoli, şi anume:
- Bărcăneşti - clasele I – IV;
- Olteni - clasele I – VIII.

 

Comuna dispune de un dispensar uman situat în satul Băcăneşti şi de un dispensar veterinar situat în satul Vîlcele.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri